el camp de joc del rugbi a xiii

Un camp de rugbi a 13 -o rugbi lliga-s’assembla molt més als camps de futbol americà, que segur haurem vist a la tele, que al camps de joc del rugbi a 15, que ja hem vist anteriorment. 

De fet, es podria demostrar que el futbol americà en realitat prové del rugbi a 13 i no pas del rugbi a 15, com tothom creu, doncs les normes americanes són més properes a les del 13 que a les del 15.

Al rugbi a 13, cada 10 metres hi ha una línia que ens indica la distancia que ens queda fins a la línia d’assaig.

La raó de tenir el camp perfectament mesurat cada 10 metres, la tenim en que és bàsic per al desenvolupament del joc tenir una referència constant de l’espai que hi ha entre els jugadors de la defensa i la pilota, en possessió de l’equip atacant. 

Hi apofundirem, però, basicament l’equip atacant disposa de sis oportunitats per avançar, que es van exhaurint a mida que l’equip defensor atura, mitjançant placatges, els jugadors que porten la pilota.

Quan un jugador atacant és placat, els defenses han de recul.lar 10 metres enrera i és per això el camp té les marques cada 10 metres. Tant els arbitres com els jugadors veuen clarament on s’han de situar i si els jugadors no s’hi situen correctament són fora de joc.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: